ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΗ

Ref.No: 62050500
Start date: 16.11.1992
End date: 27.11.1992
Approval date: 02.03.1993
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: THERMAL ENGINEERING
Financier: D.E.I.
Budget: 2.582,54 €
Scientific Responsible: Prof. KAKARAS
Email: ekak@central.ntua.gr
Go to Top