ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΗ

Ref.No: 62058700
Start date: 01.11.1993
End date: 12.11.1993
Approval date: 03.12.1993
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: THERMAL ENGINEERING
Financier: D.E.I.
Budget: 2.582,54 €
Scientific Responsible: NIKOLAOS PAPAGEORGIOU
Go to Top