ΣΕΙΣΜΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Ref.No: 62056800
Start date: 01.01.1993
End date: 31.12.2000
Approval date: 18.06.1993
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: GEOTECHNICAL ENGINEERING
Financier: O.A.S.P.
Budget: 98.312,55 €
Scientific Responsible: Prof. GEORGIOS GKAZETAS
Email: gazetas@central.ntua.gr
Go to Top