ΠΥΡΗΝΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ VLASOV

Ref.No: 62056000
Start date: 28.05.1993
End date: 30.09.1998
Approval date: 18.12.1992
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: STRUCTURAL ENGINEERING
Financier: O.A.S.P.
Budget: 15.847,39 €
Scientific Responsible: Prof. VLASIOS KOUMOUSIS
Email: vkoum@central.ntua.gr
Go to Top