Πρόγραμμα υποστήριξης ερευνητικών δραστηριοτήτων μελέτης υλικών εργαστηρίου Μεταλλογνωσίας

Ref.No: 66002800
Start date: 01.01.1994
End date: 31.12.2005
Approval date: 25.02.1994
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 14.673,50 €
Scientific Responsible: GEORGIOS PAPADIMITRIOU
Email: mmmsgp@central.ntua.gr
Go to Top