ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΥΛΙΚΑ

Ref.No: 63022001
Start date: 01.09.1993
End date: 31.12.1996
Approval date: 11.01.1996
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: ILEKTROEPISTIMIS
Financier: STRIDE, E.O.K.
Budget: 5.426,73 €
Scientific Responsible: Prof. OUZOUNOGLOU
Email: nnap@otenet.gr
Go to Top