ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ, ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Ref.No: 63065401
Start date: 01.01.1997
End date: 31.12.1997
Approval date: 15.05.1997
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: METALLURGY AND MATERIALS TECHNOLOGY
Financier: TEMPUS, E.O.K.
Budget: 15.000,00 €
Scientific Responsible: ANTONIOS KONTOPOULOS
Go to Top