ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ

Ref.No: 62084200
Start date: 01.03.1997
End date: 31.08.1998
Approval date: 15.01.1998
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: THERMAL ENGINEERING
Financier: D.E.I.
Budget: 38.092,45 €
Scientific Responsible: Prof. KAKARAS
Email: ekak@central.ntua.gr
Go to Top