ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Ref.No: 61105600
Start date: 01.01.1999
End date: 31.12.1999
Approval date: 29.12.1998
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Financier: G.G.E.T.
Budget: 93.910,50 €
Scientific Responsible: PANTELEIMON NIKOLAKOPOULOS
Go to Top