ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ

Ref.No: 67008600
Start date: 01.07.1996
End date: 31.12.1996
Approval date: 18.07.1996
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: G.G.E.T.
Budget: 2.692,59 €
Scientific Responsible: NIKOLAOS-HRISTOS MARKATOS
Email: N.Markatos@ntua.gr
Go to Top