ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΙΣΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Ref.No: 62068600
Start date: 01.12.1994
End date: 31.01.1996
Approval date: 24.01.1995
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING
Financier: PETROLA A.E.
Budget: 14.673,52 €
Scientific Responsible: Prof. MOROPOULOU
Email: mo.tonia@gmail.com
Go to Top