ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡ0ΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ref.No: 63100300
Start date: 01.01.1998
End date: 31.12.2004
Approval date: 26.11.1998
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: GEOGRAPHY AND REGIONAL PLANNING SCOPE
Financier: ADAPT, UP. ERGASIAS
Budget: 95.539,98 €
Scientific Responsible: KONSTANTINOS KASSIOS
Email: ccassios@central.ntua.gr
Go to Top