ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΠΗ-ΞΕΝΩΝΑ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Ref.No: 62104600
Start date: 13.07.1998
End date: 13.01.1999
Approval date: 09.07.1998
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: ARCHITECTURAL DESIGN
Financier: DIMOS ZOGRAFOU
Budget: 8.804,12 €
Scientific Responsible: Prof. THEANO FOTIOU
Email: thfotiou@central.ntua.gr
Go to Top