ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΤΟ Ε.Μ.Π.

Ref.No: 65107100
Start date: 01.01.2001
End date: 31.12.2001
Approval date: 29.03.2001
Department: DIOIKISI
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 8.804,11 €
Scientific Responsible: Prof. STAMOULIS STOURNAS
Email: stournas@orfeas.chemeng.ntua.gr
Go to Top