ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Ref.No: 62117900
Start date: 26.01.1999
End date: 31.12.2001
Approval date: 03.06.1999
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: MECHANICAL DESIGN & AUTOMATIC CONTROL
Financier: ESDKNA
Budget: 190.755,69 €
Scientific Responsible: Prof. ANDREAS KANARAHOS
Go to Top