ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΩΞΙΤΩΝ

Ref.No: 62234200
Start date: 12.07.2007
End date: 12.02.2009
Approval date: 15.02.2008
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: METALLURGY AND MATERIALS TECHNOLOGY
Financier: S & B VIOMIHANIKA ORUKTA A.E.
Budget: 12.257,00 €
Scientific Responsible: Prof. XENIDIS
Email: axen@central.ntua.gr
Go to Top