ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ERP

Ref.No: 61125701
Start date: 01.10.1999
End date: 30.06.2002
Approval date: 31.08.2000
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Financier: Π.Α.Β.Ε., P.D. PAPOUTSANIS AVEE
Budget: 15.583,28 €
Scientific Responsible: Prof. TATSIOPOULOS
Email: itat@central.ntua.gr
Go to Top