ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ

Ref.No: 63164700
Start date: 29.10.2007
End date: 31.12.2009
Approval date: 30.10.2007
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: URBAN AND REGIONAL PLANNING
Financier: DIMOS GEROSKIPOU KUPROU
Budget: 41.650,00 €
Scientific Responsible: Prof. IOANNIS POLUZOS
Email: gpolyzos@central.ntua.gr
Go to Top