ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΜΠ

Ref.No: 62116800
Start date: 01.04.1999
End date: 31.12.1999
Approval date: 13.05.1999
Department: DEN UPARHEI
Financier: DIAFOROI HRIMATODOTES
Budget: 17.608,21 €
Scientific Responsible: Prof. ELEUTHERIOS PAPAGIANNAKIS
Email: lpap@central.ntua.gr
Go to Top