ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ- ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ref.No: 65085300
Start date: 01.01.1999
End date: 31.12.2000
Approval date: 01.01.1980
Department: DEN UPARHEI
Financier: AGNOSTOS HRIMATODOTIS
Budget: 284.666,18 €
Scientific Responsible: Prof. ELEUTHERIOS PAPAGIANNAKIS
Email: lpap@central.ntua.gr
Go to Top