ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ

Ref.No: 65015000
Start date: 01.12.1996
End date: 31.03.2005
Approval date: 10.02.1997
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: MINING ENGINEERING
Financier: AUTOHRIMATODOTISI
Budget: 14.086,56 €
Scientific Responsible: Prof. PANAGIOTOU
Email: panagiotou@metal.ntua.gr
Go to Top