ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ

Ref.No: 65071000
Start date: 01.07.1999
End date: 31.03.2005
Approval date: 09.09.1999
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Financier: AGNOSTOS HRIMATODOTIS
Budget: 29.347,03 €
Scientific Responsible: Prof. PANAGIOTOU
Email: panagiotou@metal.ntua.gr
Go to Top