ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΑΥΤΩΝ

Ref.No: 62061400
Start date: 01.01.1994
End date: 31.12.1996
Approval date: 04.02.1994
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: METALLURGY AND MATERIALS TECHNOLOGY
Financier: DIAFOROI HRIMATODOTES
Budget: 15.553,92 €
Scientific Responsible: ELENI MPANTEKA
Go to Top