ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 15%

Ref.No: 65154000
Start date: 23.10.2006
End date: 22.10.2009
Approval date: 14.12.2006
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: NUCLEAR ENGINEERING
Financier: ΠΛΑΙΣΙΟ, EIDIKOS LOG/MOS EMP
Budget: 1.000,00 €
Scientific Responsible: Lecturer NIKOLAOS PETROPOULOS
Email: npetr@central.ntua.gr
Go to Top