ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ

Ref.No: 62067400
Start date: 01.02.1995
End date: 01.02.1997
Approval date: 03.03.1995
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: TOPOGRAPHY SCOPE
Financier: NOMARHIA ATTIKIS
Budget: 58.694,07 €
Scientific Responsible: Prof. DIONUSIOS MPALODIMOS
Email: dionbal@central.ntua.gr
Go to Top