ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΡΡΕΥΣΑΝ ΣΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 07.09.1999 ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ref.No: 61115600
Start date: 01.11.1999
End date: 01.11.2001
Approval date: 09.12.1999
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Sector: TOPOGRAPHY SCOPE
Financier: U.PE.HO.D.E.
Budget: 346.294,94 €
Scientific Responsible: Prof. DIONUSIOS MPALODIMOS
Email: dionbal@central.ntua.gr
Go to Top