ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ 15% ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΜΠ

Ref.No: 65071800
Start date: 01.01.2001
End date: 31.12.2004
Approval date: 20.09.2001
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: NUCLEAR ENGINEERING
Financier: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ, E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 14.673,51 €
Scientific Responsible: SIMOS SIMOPOULOS
Email: ses@nuclear.mech.ntua.gr
Go to Top