ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ “ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ”

Ref.No: 68030401
Start date: 01.01.2000
End date: 30.09.2000
Approval date: 06.04.2000
Department: DIATMIMATIKO
Financier: ΕΠΕΑΕΚ, U.P.E.P.TH
Budget: 92.006,71 €
Scientific Responsible: NIKOLAOS-HRISTOS MARKATOS
Email: N.Markatos@ntua.gr
Go to Top