ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ)”- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΤΠΑ

Ref.No: 68032500
Start date: 01.09.1997
End date: 29.02.2000
Approval date: 13.05.1999
Department: DEN UPARHEI
Financier: ΕΠΕΑΕΚ, U.P.E.P.TH
Budget: 117.388,11 €
Scientific Responsible: NIKOLAOS KALOGERAS
Email: nickalog@central.ntua.gr
Go to Top