ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Ref.No: 62053600
Start date: 01.04.1992
End date: 01.04.1993
Approval date: 02.06.1993
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Sector: MECHANICS
Financier: ORGANISMOS ANAPTUXIS D.KRITIS
Budget: 13.954,52 €
Scientific Responsible: Prof. IOANNIS VARDOULAKIS
Email: I.Vardoulakis@mechan.ntua.gr
Go to Top