ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Ref.No: 62077900
Start date: 01.06.1994
End date: 31.12.2005
Approval date: 24.06.1994
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Sector: METALLURGY AND MATERIALS TECHNOLOGY
Financier: DIAFOROI HRIMATODOTES
Budget: 35.216,44 €
Scientific Responsible: GEORGIOS PAPADIMITRIOU
Email: mmmsgp@central.ntua.gr
Go to Top