ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΜΕΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ)

Ref.No: 67051203
Start date: 01.01.2002
End date: 31.12.2004
Approval date: 12.04.2002
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Financier: GGET / ETHNIKI SUMMETOHI
Budget: 18.862,19 €
Scientific Responsible: KONSTANTINOS RAKOPOULOS
Email: cdrakops@central.ntua.gr
Go to Top