ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΜΕΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Ref.No: 65042600
Start date: 01.12.1995
End date: 30.11.2001
Approval date: 11.01.1996
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: THERMAL ENGINEERING
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 29.347,02 €
Scientific Responsible: KONSTANTINOS RAKOPOULOS
Email: cdrakops@central.ntua.gr
Go to Top