ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ref.No: 61098100
Start date: 01.11.1997
End date: 30.06.2000
Approval date: 15.01.1998
Department: ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING
Sector: PLIROFORIKIS
Financier: ΕΠΕΤ ΙΙ, G.G.E.T.
Budget: 427.269,27 €
Scientific Responsible: Prof. EMMANOUIL PROTONOTARIOS
Email: protonot@cs.ntua.gr
Go to Top