ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΜΠ – ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Ref.No: 68035000
Start date: 01.01.2000
End date: 31.08.2001
Approval date: 22.11.2000
Department: IDRUMATIKO ERGO
Financier: ΕΠΕΑΕΚ, U.P.E.P.TH
Budget: 972.261,87 €
Scientific Responsible: Prof. IOANNIS SIMITZIS
Email: simj@orfeas.chemeng.ntua.gr
Go to Top