ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΗΛΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΧΩΡΟ

Ref.No: 61082500
Start date: 01.09.1996
End date: 31.08.1998
Approval date: 06.06.1996
Department: CIVIL ENGINEERING
Sector: WATER RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Financier: ΠΕΝΕΔ, G.G.E.T.
Budget: 29.347,03 €
Scientific Responsible: Prof. IOANNIS PAPADIMITRAKIS
Email: ypapadim@central.ntua.gr
Go to Top