ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ

Ref.No: 68010100
Start date: 01.01.1997
End date: 31.03.2000
Approval date: 02.02.1998
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: ΕΠΕΑΕΚ, U.P.E.P.TH
Budget: 34.101,24 €
Scientific Responsible: IOANNIS IOANNIDIS
Email: jpioan@central.ntua.gr
Go to Top