ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΕΜΠ – ΥΠΟΕΡΓΟ: ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ

Ref.No: 68011500
Start date: 01.01.2000
End date: 31.08.2001
Approval date: 19.12.2000
Department: MINING AND METALLURGICAL ENGINEERING
Financier: ΕΠΕΑΕΚ, U.P.E.P.TH
Budget: 53.749,14 €
Scientific Responsible: ANDREAS VGENOPOULOS
Email: mmgsav@central.ntua.gr
Go to Top