ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΕΜΠ – ΥΠΟΕΡΓΟ: ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ref.No: 68011100
Start date: 01.01.2000
End date: 31.08.2001
Approval date: 19.12.2000
Department: CIVIL ENGINEERING
Financier: ΕΠΕΑΕΚ, U.P.E.P.TH
Budget: 25.027,30 €
Scientific Responsible: Prof. GEORGIOS KANELLAIDIS
Email: g-kanel@central.ntua.gr
Go to Top