ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ Ε.Μ.Φ.Ε.

Ref.No: 65116500
Start date: 01.06.2002
End date: 31.05.2003
Approval date: 06.09.2002
Department: APPLIED MATHEMATICAL & PHYSICAL SCIENCES
Financier: E.M.P. EID.LOG.EREUNAS PD 432/
Budget: 45.253,12 €
Scientific Responsible: Prof. DIMOSTHENIS MPARTZOKAS
Email: bardim@central.ntua.gr
Go to Top