ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠ

Ref.No: 68012400
Start date: 01.09.2001
End date: 31.12.2004
Approval date: 01.11.2001
Department: RURAL & SURVEYING ENGINEERING
Financier: ΕΠΕΑΕΚ, U.P.E.P.TH
Budget: 112.600,00 €
Scientific Responsible: Prof. DIONUSIOS MPALODIMOS
Email: dionbal@central.ntua.gr
Go to Top