ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΥΡΙΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Ref.No: 61093500
Start date: 23.06.1997
End date: 22.06.1998
Approval date: 15.07.1997
Department: ARCHITECTURAL ENGINEERING
Sector: URBAN AND REGIONAL PLANNING
Financier: U.PE.HO.D.E.
Budget: 99.779,89 €
Scientific Responsible: ATHANASIOS-MARIN ARAVANTINOS
Go to Top