ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΤΕΦΡΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΦΡΩΝ ΣΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Ref.No: 62017200
Start date: 01.01.1997
End date: 30.06.1998
Approval date: 19.02.1998
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: CHEMICAL SCIENCES
Financier: KTESK
Budget: 7.972,03 €
Scientific Responsible: TSIMAS
Email: stangits@central.ntua.gr
Go to Top