ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΙΓΝΙΤΩΝ ΜΕ ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

Ref.No: 61055800
Start date: 04.03.1993
End date: 03.03.1996
Approval date: 05.11.1993
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: CHEMICAL SCIENCES
Financier: ΠΕΝΕΔ, G.G.E.T.
Budget: 17.314,76 €
Scientific Responsible: TSIMAS
Email: stangits@central.ntua.gr
Go to Top