ΠΛΑΣΤΙΚΑ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ref.No: 63052500
Start date: 10.05.1995
End date: 31.12.1998
Approval date: 13.06.1995
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: ΕΠΕΤ ΙΙ, E.O.K.
Budget: 1.026.200,00 €
Scientific Responsible: DIMITRIOS TASIOS
Email: dtassios@chemeng.ntua.gr
Go to Top