ΠΛΑΣΤΙΚΑ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ref.No: 61070200
Start date: 01.01.1995
End date: 31.12.1998
Approval date: 30.06.1995
Department: MECHANICAL ENGINEERING
Sector: MECHANICAL DESIGN & AUTOMATIC CONTROL
Financier: ΕΠΕΤ ΙΙ, E.O.K.
Budget: 86.300,00 €
Scientific Responsible: Prof. ANDREAS KANARAHOS
Go to Top