ΠΛΑΣΤΙΚΑ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΕΠΕΤ ΙΙ)

Ref.No: 63054200
Start date: 01.03.1995
End date: 31.12.1998
Approval date: 20.07.1995
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: CHEMICAL SCIENCES
Financier: ΕΠΕΤ ΙΙ, E.O.K.
Budget: 70.840,00 €
Scientific Responsible: GEORGIOS PARISAKIS
Go to Top