ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΣΗ ΠΛΟΙΩΝ (ΣΥΜΠΛ. 63/817)

Ref.No: 63081701
Start date: 01.06.1996
End date: 30.11.2001
Approval date: 16.03.2000
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: TRA/TN, E.C.
Budget: 46.100,00 €
Scientific Responsible: Prof. KYRTATOS
Email: nikolaos.kyrtatos@gmail.com
Go to Top