ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Ref.No: 63081700
Start date: 01.06.1996
End date: 30.11.2001
Approval date: 23.05.1996
Department: NAVAL ARCHITECTURE & MARINE ENGINEERING
Financier: TRA/TN, E.O.K.
Budget: 170.000,00 €
Scientific Responsible: Prof. KYRTATOS
Email: nikolaos.kyrtatos@gmail.com
Go to Top