ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΟΛΟΚΗΡΩΜΕΝΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ref.No: 61068700
Start date: 01.01.1994
End date: 31.12.1997
Approval date: 27.06.1995
Department: CHEMICAL ENGINEERING
Sector: PROCESS ANALYSIS AND PLANT DESIGN
Financier: ΕΠΕΤ ΙΙ, G.G.E.T.
Budget: 11.100,00 €
Scientific Responsible: Prof. DIMITRIOS MARINOS-KOURIS
Email: marinos@chemeng.ntua.gr
Go to Top